Variasjoner i fangst kan skyldes fangsforhold og ikke nødvendigvis variasjon i innsiget av laks.

Historiske data

Figurene viser summen av alle laksenotfangster fra 2013 og til dagens dato